Posjedovna zaštita


Predmet: Smrću ostavitelja na nasljednike prelazi njegov posjed kao i pravo na traženje posjedovne zaštite i to u svim onim dijelovima koje zahtjev za pružanje posjedovne zaštite prema zakonu mora sadržavati.

Broj presude: Gž-717/2021-2, od 24. ožujka 2021., od 14.06.2021

Sud: Županijski sud u Zagrebu

S obzirom da je tužba u ovom sporu podnesena 1988 godine na pravni odnos stranaka trebalo je primjenjuju odredbe čl 70 81 Zakona o osnovnim vlasničkopravnim odnosima SL SFRJ br 6 80 dalje ZOVO koji je bio na snazi u vrijeme podnošenja tužbe Osnovan je žalbeni navod tužiteljice da je zaključak prvostupanjskog suda da tužiteljica nije aktivno legitimirana u ovome postupku i da nije ovlaštena tražiti utvrđenje smetanja posjeda u donosu na nju kao tužiteljicu pogrešan Prema odredbi čl 215 b ZPP postupak se obustavlja kada umre ili prestane postojati stranka u postupku o pravima koja međutim ne prelaze na njegove nasljednike odnosno pravne slijednike Odredba čl 73 ZOVO propisuje da nasljednik postaje posjednik u trenutku smrti ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu