Poslovanje putničkih agencija

Datum: 04.06.2021, Petak
Autor: LJ.M.

Za određivanje poreznog položaja usluga putničkih agencija najvažnije je da se pri sklapanju ugovora između komercijalnoga ugostiteljskog objekta – pružatelja usluge smještaja i agencije točno navedu usluge koje će se obavljati, smještaj ili najam te da se navede jasna odredba o tome u čije ime i za čiji račun agencija posluje. Upravo o tome ovisi i porezni položaj navedene usluge.

Kada putnička agencija treba za aranžmane u RH, EU ili trećim zemljama primijeniti redovni postupak oporezivanja, a kada posebni postupak oporezivanja možete vidjeti u časopisu RRiF br. 5/21., str. 116.

Povratak na vijesti