RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Poslovno uvjetovani otkaz

Predmet: I prema shvaćanju ovog suda, opravdan razlog za poslovno uvjetovani otkaz ugovora o radu postoji kada poslodavac radi ekonomičnijeg i racionalnijeg gospodarenja izvrši reorganizaciju rada tako da ukine određena radna mjesta, a sve budući je pravo poslodavca da samostalno određuje sistematizaciju radnih mjesta, da organizira proces rada ili organizaciju svog poslovanja prema svojim potrebama i mogućnostima.

Broj presude: Rev 3651/2018-2, od 4. ožujka 2020.

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

Tužitelj ne spori da je radno mjesto čije je poslove obavljao ukinuto. Iz sadržaja provedenih dokaza proizlazi da je tuženik do zaključenja glavne rasprave raspolagao važećom vodopravnom dozvolom izdanom 27. srpnja 2017., a tužitelj niti tvrdi niti dokazuje da bi prema tuženiku nadležno tijelo - državna vodopravna inspekcija, u smislu čl. 12. st. 2. Pravilnika o posebnim uvjetima utvrdila prestanak postojanja posebnih uvjeta tijekom važenja rješenja o ispunjavanju posebnih uvjeta te odredila tuženiku rok u kojem se možebitno postojeći nedostaci moraju otkloniti ili da je ukinuto rješenje o ispunjavanju posebnih uvjeta i utvrđen prestanak statusa javnog isporučitelja zbog nedostataka u broju i stručnoj spremi zaposlenih radnika. Također, tužitelj ne tvrdi ni da bi protiv Pravilnika o sistematizaciji bio pokrenut postupak u smislu odredbe čl. 27. st. 6. ZR.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)