Poslovno uvjetovani otkaz


Predmet: I prema shvaćanju ovog suda, opravdan razlog za poslovno uvjetovani otkaz ugovora o radu postoji kada poslodavac radi ekonomičnijeg i racionalnijeg gospodarenja izvrši reorganizaciju rada tako da ukine određena radna mjesta, a sve budući je pravo poslodavca da samostalno određuje sistematizaciju radnih mjesta, da organizira proces rada ili organizaciju svog poslovanja prema svojim potrebama i mogućnostima.

Broj presude: Rev 3651/2018-2, od 4. ožujka 2020., od 13.07.2020

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Odredbom čl 115 st 1 toč 1 Zakona o radu Narodne novine broj 93 14 dalje ZR propisano je da poslodavac može otkazati ugovor o radu uz propisani ili ugovoreni otkazni rok redoviti otkaz ako za to ima opravdan razlog u slučaju između ostalog ako prestane potreba za obavljanjem određenog posla zbog gospodarskih tehničkih ili organizacijskih razloga poslovno uvjetovani otkaz Postojanje opravdanog razloga za otkaz u smislu odredbe čl 135 st 3 ZR mora dokazati poslodavac I prema shvaćanju i ovog suda opravdan razlog za poslovno uvjetovani otkaz ugovora o radu u smislu odredbe čl 115 st 1 toč 1 ZR postoji i u slučaju kada poslodavac radi ekonomičnijeg i racionalnijeg gospodarenja izvrši reorganizaciju rada tako da ukine određena radna mjesta a sve budući je pravo poslodavca da samostalno određuje sistematizaciju radnih mjesta da organizira proces rada ili organizaciju svog ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu