Pošten posjed


Predmet: Sudovi su pravilno zaključili da posjed tuženika (odnosno njegove pravne prednice) nije bio pošten najkasnije od 2006., kad je tuženik u ime svoje pravne prednice izvršio uvid u zemljišne knjige te su oni tada stekli saznanje o vođenju spora glede nekretnine.

Broj presude: Rev 3182/2019-2, od 23. lipnja 2020., od 12.04.2021

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

U postupku pred nižestupanjskim sudovima je utvrđeno da je u zemljišnim knjigama tužiteljica upisana kao vlasnica predmetnog stana da je presudom Županijskog suda u Rijeci poslovni broj Gž 1959 2016 od 8 ožujka 2017 kojom je preinačena presuda Općinskog suda u Rijeci poslovni broj P 4227 11 od 5 srpnja 2012 odbijen tužbeni zahtjev tužiteljice sada pok B B prednice tuženika u ovo predmetu radi utvrđenja da je stekla pravo vlasništva dosjelošću na predmetnom stanu i da joj je tuženica u tom predmetu ovdje tužiteljica dužna izdati ispravu podobnu za zemljišnoknjižni prijenos prava vlasništva na njezino ime da iz navedene presude Županijskog suda u Rijeci poslovni broj Gž 1959 2016 od 8 ožujka 2017 proizlazi da tuženik i njegova pravna prednica majka najkasnije od 2006 nisu pošteni posjednici predmetnog stana jer je 2006 tuženik kao sin pravne prednice u njezino ime izvršio uvid u zemljišne knjige te je u to vrijeme na predmetnoj nekretnini bio zabilježen spor koji se je vodio pod poslovnim brojem P 1312 94 između prednika stranaka radi utvrđenja ništetnim ugovora o kupoprodaji temeljem kojega je prodavateljica N S iz ugovora sklopljenog s pravnom prednicom tuženika pok B B stekla pravo vlasništva na navedenoj nekretnini da je temeljem pravomoćne i ovršne presude donesene u predmetu poslovni broj P 1312 94 dana 18 lipnja 2010 uknjiženo pravo vlasništva prednika ovdje tužiteljice I Š tužitelja u tom predmetu tuženica je bila N S te je 2 kolovoza 2011 brisana zabilježba spora da su tužiteljica ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu