Postupak amortizacije (brisanje hipotekarne tražbine)


Predmet: Za pokretanje postupka radi amortizacije i brisanja stare hipotekarne tražbine predlagatelj treba navesti sve podatke radi utvrđivanja pretpostavki za pokretanje postupka amortizacije

Broj presude: Gž Zk-289/2022-2, od 25. studenoga 2022. , od 22.03.2023

Sud: Županijski sud u Velikoj Gorici

Prema odredbi čl 162 st 1 ZZK vlasnik hipotekom opterećene nekretnine može zahtijevati da zemljišnoknjižni sud pokrene postupak radi amortizacije i brisanja stare hipotekarne tražbine ako je proteklo najmanje 30 godina od uknjižbe hipotekarne tražbine ako nije moguće pronaći ni one koji su ovlaštenici upisa a niti njihove pravne slijednike i ako kroz to vrijeme nisu zahtijevani niti primljeni predmetna glavnica odnosno kamate niti se pravo na drugi način ostvarivalo Iz izričitog sadržaja navedene odredbe proizlazi da nabrojene pretpostavke moraju biti ispunjene kumulativno Prema odredbi čl 163 st 1 ZZK ukoliko sud smatra da postoji vjerojatnost da prijedlogu treba udovoljiti i da predlagatelj ima pravni interes pozvat će oglasom da se prijave svi koji smatraju da imaju prava na hipotekarnoj tražbini ili glede nje Pravilno je sud u pobijanom rješenju zaključio da u konkretnom slučaju nisu ispunjene ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu