Povećanje svote uzdržavanja


Predmet: Kada tužiteljica u postupku nije dokazala da je tuženik kao njezin otac u mogućnosti da doprinosi za njezino uzdržavanje iznos veći od onog koji je određen ranijom odlukom, a taj je iznos veći od minimalnog, tada je sud prvog stupnja, s pravom odbio tužbeni zahtjev.

Broj presude: Gž Ob-857/2020-2, od 17. prosinca 2020., od 10.05.2021

Sud: Županijski sud u Splitu

U postupku je utvrđeno da je maloljetna tužiteljica rođena 28 ožujka 2004 te je tuženik kao njezin otac spomenutom pravomoćnom presudom prvostupanjskog suda obvezan plaćati za njezino uzdržavanje 1 500 00 kuna Utvrđeno je također da su se okolnosti na strani maloljetne tužiteljice od donošenja ranije presude doista promijenile jer je ona danas djevojčica od navršenih 16 godina i pohađa drugi razred srednje škole dok je u vrijeme donošenja ranije odluke bila u dobi od tri godine Stoga su već time porasli troškovi njezina uzdržavanja a povećanje troškova je vezano uz redovito pohađanje škole te izvanškolskih aktivnosti jahanje klizanje skijanje Osim toga maloljetnoj tužiteljici su u međuvremenu dijagnosticirani granični poremećaj osobnosti depresija i poremećaj u prehrani što dovodi do daljnjih troškova uzdržavanja povezanih s njezinim liječenjem i prehranom zbog čega je sud ocijenio da ukupne potrebe maloljetne tužiteljice za uzdržavanje utvrđene u skladu s odredbom članka 307 Obiteljskog zakona Nar nov br 103 15 98 19 dalje ObZ iznose 2 500 00 kuna Sud je nadalje utvrdio i da maloljetna tužiteljica prima dječji doplatak iz Njemačke u iznosu od 200 mjesečno jer joj je otac prijavljen u Njemačkoj No s druge strane nisu utvrđene stvarne mogućnosti tuženika da doprinosi za uzdržavanje maloljetne tužiteljice jer je on osoba nepoznatog boravišta Tužbeni je zahtjev odbijen zbog toga što je sud ocijenio da se ukupan iznos sredstava potreban za uzdržavanje maloljetne tužiteljice može namiriti dosuđenim iznosom uzdržavanja od 1 500 00 kuna te ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu