Povrat u prijašnje stanje


Predmet: Nakon donošenja rješenja o povezivanju zemljišne knjige i knjige položenih ugovora te upisa prava vlasništva nije dopušten prijedlog za povrat u prijašnje stanje.

Broj presude: Gž Zk-4/2023-2, od 31. siječnja 2023. , od 22.03.2023

Sud: Županijski sud u Vukovaru

Nakon donošenja rješenja o povezivanju zemljišne knjige i knjige položenih ugovora te upisa prava vlasništva žalitelj je podnio prijedlog za povrat u prijašnje stanje i podredno žalbu iz istih razloga koje navodi i u žalbi protiv ovoga rješenja Na tako utvrđeno činjenično stanje prvostupanjski sud pozivom na odredbe član ka 94 ZZK 96 i članka 24 Pravilnika o povezivanju zemljišne knjige i knjige položenih ugovora i upisu vlasništva posebnog dijela nekretnine NN 121 13 61 18 63 ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu