Povreda pravila o sazivanju skupštine – ništetnost odluke


Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.

Povratak na sudsku praksu