Pravična novčana naknada


Predmet: Kako bake i djedovi nisu određeno navedeni kao osobe koje imaju pravo na pravičnu novčanu naknadu zbog gubitka ploda, upravo iz tog razloga tužbeni zahtjev tužitelja je neosnovan.

Broj presude: Gž-298/2021-2, od 19. ožujka 2021., od 20.07.2021

Sud: Županijski sud

Odlučujući o osnovi tužbenog zahtjeva prvostupanjski sud polazi od odredbe čl 1101 Zakona o obveznim odnosima Narodne novine br 35 05 41 08 125 11 i 78 15 u daljnjem tekstu ZOO u kojoj je u st 1 i 2 propisano da u slučaju smrti ili osobito teškog invaliditeta neke osobe pravo na pravičnu novčanu naknadu neimovinske štete imaju članovi njezine uže obitelji bračni drug djeca i roditelji te da se takva naknada može dosuditi i braći i sestrama djedovima i bakama unučadi te izvanbračnom drugu ako je između njih i umrlog odnosno ozlijeđenog postojala trajnija zajednica života Nadalje u st 3 istog članka propisano je da pravo na pravičnu novčanu naknadu imaju roditelji u slučaju gubitka začetog a nerođenog djeteta Na temelju takvih utvrđenja prvostupanjski sud je odbio kao neosnovan tužbeni zahtjev tužitelja zbog stoga što su osobe koje imaju pravo na novčanu naknadu za slučaj smrti nerođenog djeteta zakonom određene čl 1101 st 3 ZOO a a to su roditelji nerođenog djeteta Dakle pravo bake i djeda na navedenu novčanu naknadu nije zakonom određeno pa stoga tužitelji neosnovano od tuženika traže isplatu utuženog iznosa od 90 000 00 kn svaki s pripadajućim zakonskim zateznim ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu