Pravni položaj nepoštenog posjednika


Predmet: Kako je u konkretnom slučaju tužitelj bio nepošteni posjednik predmetne nekretnine, te kako nije niti tvrdio a niti dokazivao da je imao troškove nužnih ulaganja u predmetnu nekretninu, a koji troškovi bi bili nužni i za vlasnika, to dakle tužitelj nema pravo na utuženu naknadu prema odredbi članka 165. stavak ZVDSP.

Broj presude: Rev 2979/2017-2, od 9. lipnja 2021., od 11.07.2022

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Za pravni položaj poštenog i nepoštenog posjednika prema vlasniku stvari u dijelu gdje se potražuju naknade za ulaganja i učinjene troškove i pravo zadržanja primjenjuju se podredno propisi obveznog prava prije svega oni koji reguliraju stjecanje bez osnove članak 1111 Zakon o obveznim odnosima Narodne novine broj 35 05 dalje ZOO Dakle odredbe ZVDSP su lex specialis te se one primjenjuju primarno a odredbe ZOO samo ako to nije regulirano u ZVDSP Odredbom članka 1111 stavak 1 ZOO propisano je da kada dio imovine neke osobe na bilo koji način prijeđe u imovinu druge osobe a taj prijelaz nema osnove u nekom pravnom poslu odluci suda odnosno druge nadležne vlasti ili zakonu stjecatelj je dužan vratiti ga odnosno ako to nije moguće naknaditi vrijednost postignute koristi Dakle da bi mogla biti riječ o stjecanju bez osnove moraju se ispuniti sve propisane pretpostavke povećanje imovine na jednoj strani umanjenje na drugoj strani uzročna veza između takvog povećanja odnosno umanjenja nepostojanje osnove u nekom pravnom poslu odluci suda odnosno druge nadležne vlasti ili zakonu i ne smije biti riječ o štetnoj radnji jer u tom slučaju postoji odgovornost za štetu U konkretnom situaciji kada je tužitelj bez dopuštenja vlasnika nekretnine gradio na tuđem zemljištu zasigurno nije riječ o takvoj situaciji pa su stoga sudovi nižeg stupnja pravilno primijenili odredbe ZVDSP kada su odlučivali o zahtjevu tužitelja za isplatu ulaganja koje je imao za vrijeme posjedovanja tuđe nekretnine Zahtjev tužitelja na obvezivanje tuženika da mu isplate protuvrijednost onog što je uložio u predmetnu nekretninu a prema činjenicama na koje se poziva valja razmotriti u smislu odredaba članka ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu