Pravo na uzdržavanje


Predmet: Iz stanja spisa proizlazi da tužena ispunjava svoje studentske obveze jer gubitak jedne godine studija, s obzirom da je tužena nakon toga nastavila s ispunjenjem svojih studentskih obveza, ne znači prestanak studiranja.

Broj presude: Ob-63/2021-2, od 4. veljače 2021., od 10.05.2021

Sud: Županijski sud u Splitu

Odredbom članka 429 stavak 1 Obiteljskog zakona Nar nov br 103 15 98 19 dalje ObZ propisano je da ako je pravo na uzdržavanje utvrđeno ovršenom ispravom obveznik uzdržavanja može tužbom tražiti da se utvrdi prestanak njegove obveze uzdržavanja čim prestanu postojati zakonske pretpostavke za uzdržavanje dok je stavkom 2 propisano da će u presudi kojom prihvaća tužbeni zahtjev iz stavka 1 ovog članka sud kao dan prestanka prava na uzdržavanje utvrditi dan podnošenja tužbe ili koji drugi dan nakon tog dana ako nađe da je ona prestala tog dana Neosnovano tužitelj tvrdi da je tužena izgubila status studenta ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu