RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Pravomoćnost rješenja o nasljeđivanju

Predmet: Tužiteljicu pravomoćno rješenje o nasljeđivanju veže samo u pogledu sastava ostavine koja je utvrđena tim rješenjem.

Broj presude: Rev 849/2018-3, od 20. svibnja 2020.

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

Prema tome, odgovarajući na postavljeno pitanje valja reći da tužiteljicu pravomoćno rješenje o nasljeđivanju iza pok. M. T. veže samo u pogledu sastava ostavine koja je utvrđena tim rješenjem. Dakle, neovisno o tome je li tužiteljica u vrijeme vođenja ostavinske rasprave iza pok. M. T. znala da bi ostaviteljici pripadalo pravo na udio u bračnoj stečevini nje i sada pok. D. T., ako ta imovina nije ušla u sastav ostavine iza pok. M. T. ista predstavlja njezinu naknadno pronađenu imovinu i nema zapreke da tužiteljica u ovoj parnici, na koju je upućena iz ostavinskog postupka iza pok. D. T., pravu tuženika, kao oporučnog nasljednika, suprotstavi svoj zahtjev da u ostavinu iza pok. D. T. ne ulaze nekretnine koje, kao udio u bračnoj stečevini, predstavljaju posebnu (naknadno) pronađenu imovinu iza pok. M. T..
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)