Predaja u posjed nekretnine i stjecanje bez osnove


Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.

Povratak na sudsku praksu