Prednost pri zapošljavanju


Predmet: Sadržaj odredbe nije imperativne naravi u smislu da ona obvezatno nalaže školskoj ustanovi da na temelju odluke o prednosti pri zapošljavanju donesene u korist određenog nastavnika, s njim zasnuje radni odnos. Naprotiv, ona daje mogućnost školskoj ustanovi da, ako prihvaćajući prijedlog iz odluke o prednosti pri zapošljavanju, s predloženim nastavnikom zasnuje radni odnos.

Broj presude: Rev 213/2019-2, od 26. svibnja 2020., od 26.11.2020

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Prema odredbi čl 114 st 1 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Narodne novine broj 87 08 86 09 92 10 105 10 90 11 05 12 16 12 86 12 126 12 94 13 i 152 14 dalje ZOOOSŠ o zasnivanju i prestanku radnog odnosa odlučuje ravnatelj uz prethodnu suglasnost školskog odbora a samostalno u slučaju kada je zbog obavljanja poslova koji ne trpe odgodu potrebno zaposliti osobu na vrijeme do 15 dana Osporavajući pravilnost takvog pravnog shvaćanja tužiteljica i dalje u reviziji ustraje u tome da je na temelju odluke o prednosti pri zapošljavanju donesene od strane upravnog tijela u njenu korist tuženica bila dužna postupiti po istoj te ju izabrati za nastavnika sociologije na neodređeno nepuno radno vrijeme dva sata nastave tjedno Odluka o prednosti pri zapošljavanju na koju se tužiteljica poziva donesena je od strane Zajedničke prosudbene komisije za raspoređivanje zaposlenika u srednjoškolskim ustanovama Splitsko dalmatinske županije utemeljena je na odredbi čl 35 i čl 36 Kolektivnog ugovora za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu