Preinaka tužbe nakon zaključenja prethodnog postupka


Predmet: Sud i u slučaju protivljenja tuženika može dopustiti preinaku ako smatra da bi to bilo svrsishodno za konačno rješenje odnosa među strankama.

Broj presude: Gž-290/2021-2, od 03. svibnja 2022., od 15.09.2022

Sud: Županijski sud u Varaždinu

Predmet spora je zahtjev tužiteljice za naknadu imovinske štete i protutužbeni zahtjev tuženika za isplatu na ime nužnih i korisnih troškova u održavanju zajedničkih dijelova zgrade Protutužbenim zahtjevom postavljenim u odgovoru na tužbu tuženik od tužiteljice zahtjeva isplatu novčanog iznosa koji zahtjev je nakon izvršenog vještačenja povećan Sud je nakon zaključenja prethodnog postupka dopustio preinaku tužbe Nakon dostave tužbe za preinaku tužbe potreban je pristanak tuženika Prvostupanjski sud dozvolio je preinaku pozivom na izmijenjenu odredbu čl 190 Zakona o parničnom postupku Narodne novine broj 53 91 91 92 112 99 ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu