Prenošenje ugovora o radu na novog poslodavca


Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.

Povratak na sudsku praksu