RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Presuda zbog ogluhe

Predmet: Tuženici solidarni dužnici su obični suparničari, pa se presuda zbog ogluhe može donijeti i u odnosu na samo jednog od tuženika.

Broj presude: Pž-3782/11, od 22. studenog 2012.

Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Sažetak:

Tuženici nisu nužni suparničari pa se zato parnični postupak može odvojeno voditi u odnosu na svakog od njih, tako i samo u odnosu na prvotuženika donijeti presuda zbog ogluhe (čl. 331.b Zakona o parničnom postupku (Nar. nov., br. 53/91., 91/92., 112/99., 88/01., 117/03., 88/05., 84/08., 96/08., 123/08., 57/11., 148/11., 25/13., 28/13. i 89/14. – dalje: ZPP). Solidarni dužnici obični su suparničari i svatko od njih je u parnici samostalna stranka čije radnje ili propuštanja niti koriste niti štete drugim suparničarima (čl. 200. ZPP-a). 
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)