Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 8.2023, str. 62
Obračun plaće za dodatni rad radnika
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Radi sprječavanja rada na crno te angažiranja radnika putem ugovora o djelu na poslovima za koje je potrebno sklopiti ugovor ...

Mišljenja
Dodatni rad vozača
Petak, 14.04.2023, 110-01/23-01/98

Davatelj: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

pip - 4.2023, str. 9
Novi režim dodatnoga (dopunskog) rada
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

U ovom se članku na jezgrovit način prikazuje institut dodatnog rada koji je starim zakonskim rješenjem bio šturo normiran a ...

rrif - 3.2023, str. 183
Dodatan (dopunski) rad prema izmijenjenom Zakonu o radu
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Dodatan rad radnika do sada u praksi poznat i pod nazivom dopunski rad ugovara se na način u razdoblju i ...

Snimka webinara
Izmjene u radnim odnosima, trajanje 325 min
Petak, 27.01.2023.

Autori:
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Hana VELAJ, mag. iur.
mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.

rrif - 12.2022, str. 224
Nadolazeće izmjene Zakona o radu
Autori: Hana VELAJ, mag. iur.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Dugo najavljivane novele Zakona o radu prema trenutačno dostupnim informacijama u saborskoj su proceduri na drugom čitanju što znači da ...

pip - 12.2022, str. 5
O izmjenama i dopunama Zakona o radu
Autori: Hana VELAJ, mag. iur.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

U ovom članku autori razmatraju problematiku nadolazećih i dugo najavljivanih novela Zakona o radu kao iznimno značajnog propisa kojim se ...