Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

Vijesti
Brokeri u osiguranju
Utorak, 20.07.2021.

Jeste li znali da brokeri u osiguranju ostvaruju pravo na naknadu za rad tek kada osiguravatelj naplati premiju osiguranja za ...

rrif - 7.2021, str. 52
Brokeri u osiguranju
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Posredovanje u osiguranju je djelatnost pokretanja predlaganja ili obavljanja poslova pripreme za zaključivanje ugovora o osiguranju odnosno reosiguranju pomoć pri ...

rrif - 7.2019, str. 28
Troškovi premija osiguranja
Autor: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.

Svjesnost o postojanju raznolikih rizika nerijetko poduzetnike dovodi do odluke da prihvate osiguranje koje nude osiguravajuća društva Premija osiguranja ...

rrif - 4.2018, str. 112
MSFI 17 – Ugovori o osiguranju, analiza učinaka
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA

1. Uvod
2. Bolji prikaz ekonomske stvarnosti i unaprjeđenje usporedivosti
3. Odredbe MSFI-ja 17

rrif - 7.2012, str. 52
Računovodstvo posrednika u osiguranju
Autor: Anamarija Miletić , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Posredovanje u osiguranju je djelatnost pokretanja predlaganja ili obavljanja poslova pripreme za zaključivanje ugovora o osiguranju odnosno reosiguranju pomoć pri ...

rrif - 3.2011, str. 52
Predaja godišnjih financijskih izvještaja prema posebnim propisima
Autor: Mijo JOZIĆ, dipl. oec.

U ovom članku autor daje kratku informaciju o obvezama investicijskih društava društava za upravljanje investicijskim fondovima investicijskih fondova mirovinskih fondova ...

rrif - 6.2009, str. 111
Utjecaj krize na hrvatski osigurateljski sektor
Autor: Prof. dr. sc. Drago JAKOVČEVIĆ

Hrvatski financijski sustav u čijoj imovinskoj strukturi snažno dominiraju banke dosad se potvrdio kao stabilan i likvidan unatoč makroekonomskim slabostima ...