Utjecaj krize na hrvatski osigurateljski sektor

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2009
Članak:
Utjecaj krize na hrvatski osigurateljski sektor
Stranica:
111.
Autor/i:
Autor: Prof. dr. sc. Drago JAKOVČEVIĆ
Sažetak:
Hrvatski financijski sustav, u čijoj imovinskoj strukturi snažno dominiraju banke, dosad se potvrdio kao stabilan i likvidan, unatoč makroekonomskim slabostima koje se ponajprije ogledaju u iznimno visokom dugu prema inozemstvu, deficitu platne bilance i ovisnosti o uvozu. Osiguravajući sektor u RH, važna sastavnica financijskog sustava, izložen je globalnoj financijskoj krizi barem na dvije razine. Prvo, financijska je kriza srušila gospodarski rast pa se u recesiji sasvim sigurno može očekivati pad potražnje za osiguranjem. Drugo, budući da na institucijskoj razini osiguravajuća društva preuzimaju rizike iz realnog sektora, a oni su potencirani razmjerima krize, pojavljuje se problem pokrića isplate šteta i osiguranih svota iz prikupljenih premija i financijske imovine. U tom smislu, investicijski portfelji izloženi su svim rizicima svojstvenih tržištima kapitala. Ta druga razina izloženosti za hrvatske institucije osiguranja predstavlja najveći izazov jer se padom domaćih i inozemnih tržišta kapitala treba suočiti s priznavanjem velikih gubitaka od ulaganja, što podrazumijeva preispitivanje investicijskih politika i rizičnih apetita menadžera.
  1. UVOD
  2. POKAZATELJI I REFLEKSIJE GLOBALNE KRIZE
  3. UTJECAJ KRIZNOG ŠOKA NA VRIJEDNOST IMOVINE HRVATSKIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA
  4. IMPLIKACIJE KRIZE NA TRŽIŠTE OSIGURANJA
  5. ZAKLJUČAK
Hashtags:
#Računovodstvo, #RačunovodsvoOsiguranja