Preuzimanje duga


Predmet: Zaključak suda o nepostojanju obveze tužene na isplatu utuženog iznosa tužitelju ima uporište u sadržaju prvostupanjskog spisa jer, sve i da su postojali usmeni dogovori između tužitelja i tužene, do preuzimanja duga i pristupanja duga, nije došlo niti je moglo valjano doći bez pristanka vjerovnika.

Broj presude: Gž-1686/2021-2,

od 2. studenoga 2021., od 14.02.2022

Sud: Županijski sud u Splitu

Predmet je postupka zahtjev tužitelja za isplatu iznosa od 80 869 40 kuna s pripadajućom kamatom koji je činjenično utemeljen na tvrdnji da je tužitelj kao sudužnik solidarni jamac jamčio za urednu otplatu kredita po Ugovoru o kreditu za razvoj turističke djelatnosti kojeg su 26 kolovoza 2003 sklopili korisnica kredita I Š i kreditor Zagrebačka banka da je ispunio obvezu otplate kredita a da je stvarna korisnica kredita tužena i da je tužena preuzela dug tužitelja Sud je prvog stupnja odbio tužbeni zahtjev ocijenivši da u konkretnom slučaju nije došlo do preuzimanja duga u smislu odredaba članaka 446 451 stavka 1 i 452 stavka 3 Zakona o obveznim odnosima Narodne novine broj 53 91 73 91 111 93 3 94 ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu