Prigovor prijeboja


Predmet: Isticanjem navodnog prijeboja u revizijskoj fazi postupka predstavlja novu činjenicu koja se ne može isticati u revizijskoj fazi postupka.

Broj presude: Rev 3426/2018-4, od 28. siječnja 2020., od 14.09.2020

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Temeljem sklopljenog Ugovora o trajnom obavljanju usluga menadžmenta flote od 19 srpnja 1994 tužitelj se obvezao kao manager obavljati poslove upravljanja tehničkim poslovima i održavanjem flote tuženika i ekipiranja brodova posadom a sve sukladno čl 2 navedenog Ugovora Također iz uvodnih odredaba ugovora proizlazi da je tuženik operirao na dan sklapanja ugovora sa 16 brodova u vlasništvu ovisnih inozemnih društava Ugovorne strane obvezale su se da će se za svaki brod sklopiti zaseban ugovor izravno između registriranih vlasnika brodova i menadžera na rok od godine dana uz obnavljanje po isteku tog roka a sve u okviru trajanja osnovnog ugovora U čl 9 toč 1 Ugovora o trajnom obavljanju usluga menadžmenta flote ugovoreno je da će tuženik odnosno registrirani vlasnici brodova plaćati naknadu tužitelju Stoga ovaj sud prihvaća da je tuženik u obvezi naknaditi potraživanje tužitelja za izvršene ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu