Prijedlog za upis brisanja upisa na nekretnini


Predmet: Nakon pravomoćnosti rješenja kojim je dopušten upis u prvenstvenom redu zabilježbe namjeravanog otuđenja dopušten je prijedlog za upisa brisanja upisa glede nekretnina.

Broj presude: Gž Zk-114/2022-2, od 27. ožujka 2023. , od 26.06.2023

Sud: Županijski sud u Velikoj Gorici

U konkretnom slučaju u trenutku podnošenja prijedloga u ovoj pravnoj stvari još nije bila nastupila pravomoćnost rješenja kojim je dopuštena uknjižba u zabilježenom prvenstvenom redu namjeravanog otuđenja nekretnine zbog čega rok od 15 dana za podnošenje prijedloga radi brisanja upisa dopuštenih glede predmetnih ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu