Prijenos dionica manjinskih dioničara – „squeeze out“


Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.

Povratak na sudsku praksu