Prijenos prava vlasništva u tijeku parničnog postupka


Predmet: Ako u trenutku zaključenja glavne rasprave tuženik nije upisan kao nositelj prava vlasništva tada se parnica može dovršiti, ali presuda nije provediva u zemljišnoj knjizi.

Broj presude: Gž-552/2021-3, od 22. listopada 2021., od 10.01.2022

Sud: Županijski sud u Slavonskom brodu

U trenutku zaključenja glavne rasprave tuženik nije bio vlasnik nekretnine čije utvrđenje vlasništva u ovom postupku tužitelj traži i činjenici da je tuženik prije podnošenja tužbe vlasništvo predmetne nekretnine otuđio trećim osobama Međutim ovaj sud smatra da je bitno za istaknuti da se pobijanom presudom nije odlučivalo o postojanju pravnog interesa za podnošenje tužbe ili neosnovanosti tužbe iz tog razloga već je prvostupanjska presuda utemeljena na činjenici što tuženik u vrijeme zaključenja glavne rasprave nije bio uknjižen kao vlasnik predmetne nekretnine pa stoga tužiteljeva tužba kako je postavljena nije u odnosu na tuženika mogla biti usvojena i u protivnom bi bila neprovediva u zemljišnim knjigama s obzirom da tuženik ne može priznati tužitelju pravo vlasništva nekretnine koja više nije njegova ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu