RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Primjena povoljnijeg propisa

Predmet: Prema počinitelju prekršaja se primjenjuje propis koji je bio na snazi u vrijeme kad je prekršaj počinjen, a ako se nakon počinjenja prekršaja propis izmijeni, obvezno će se primijeniti propis koji je blaži za počinitelja.

Broj presude: Gž-1064/2018, od 10. travnja 2019.

Sud: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

U tom smislu, Zakonom iz 2014. godine nije bila propisana mogućnost nepodnošenja optužnog prijedloga ako nadzirana prava ili fizička osoba tijekom inspekcijskog nadzora odnosno do donošenja rješenja otkloni nepravilnosti i nedostatke utvrđene u inspekcijskom nadzoru, ako je za utvrđene nepravilnosti donijeto rješenje i nadzirana osoba je postupila po izvršnom rješenju inspektora te ako nadzirana osoba očitovanjem na zapisnik preuzme obvezu da u određenom roku otkloniti nepravilnosti i nedostatke utvrđene u inspekcijskom nadzoru za koje nije izrečena upravna mjera, a inspektor utvrdi da je počinjen prekršaj. Slijedom navedenog, nisu ostvareni uvjeti za primjenu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o inspekcijama u gospodarstvu (Nar. nov., br. 56/16.), kako na to pogrešno upire žaliteljica.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)