Prisilno zasnivanje založnog prava na nekretninama


Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.

Povratak na sudsku praksu