Prisilno zasnivanje založnog prava na nekretninama


Predmet: S obzirom da su predmetne ovršne isprave – sporna rješenja o ovrsi Porezne uprave, postale ovršne (snabdjevene su potvrdama ovršnosti), iste su, u skladu s načelom strogog formalnog legaliteta, podobne poslužiti kao temelj za određivanje osiguranja prisilnim zasnivanjem založnog prava na nekretninama protivnice osiguranja.

Broj presude: 35 Gž Ovr-370/2020-2, od 17. srpnja 2020., od 14.09.2020

Sud: Županijski sud

U odnosu na tezu pobijanog rješenja prema kojoj se kod rješenja o ovrsi od 10 travnja 2019 radi o čak dvije ovršne isprave te su obje tražbine zbrojene u ukupnom iznosu tako da se iz rješenja o ovrsi ne može utvrditi kolika je točno glavnica utvrđena svakom od ovršnih isprava ovaj sud ponavlja da je odredbom čl 140 st 1 Općeg poreznog zakona Narodne novine broj 115 16 106 18 nastavno OPZ propisano je da se ovrha provodi na temelju ovršne ili vjerodostojne isprave te da je prema odredbi čl 140 st 2 toč 5 OPZ ovršna isprava iz citiranog st 1 i rješenje o ovrsi koje se na temelju čl 141 st 1 OPZ donosi o provođenju ovrhe Daljnjom odredbom čl 169 OPZ propisano je da prijedlog za ovrhu na nekretninama i prijedlog za provedbu mjera osiguranja na nekretninama nadležnom sudu podnosi nadležno državno odvjetništvo na zahtjev Porezne uprave odnosno Carinske uprave Imajući ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu