Probni rad


Predmet: U konkretnom slučaju tuženik je nakon isteka nešto više od dva mjeseca probnog rada utvrdio da tužiteljica ne zadovoljava na radu, jer za vrijeme trajanja ugovorenog probnog rada od strane poslodavca ocjenjena nezadovoljavajućom. Autonomno je pravo tuženika ocijeniti da li je radnik koji ima ugovoreni probni rok udovoljio radnim rezultatima.

Broj presude: Gž R-1978/2021-2, od 8. rujna 2021., od 10.12.2021

Sud: Županijski sud u Zagrebu

Odredbom čl 53 Zakona o radu Narodne novine broj 93 14 i 127 17 dalje u tekstu ZR propisano je da prilikom sklapanja ugovora o radu može se ugovoriti probni rad koji ne smije trajati duže od 6 mjeseci Nezadovoljavanje radnika na probnom radu predstavlja posebno opravdan razlog za otkaz ugovora o radu na koji se ne primjenjuju odredbe tog zakona o otkazu ugovora o radu osim čl 120 121 st 1 i 125 ovog zakona te je otkazni rok kod ugovorenog probnog rada najmanje 7 dana Pogrešno žaliteljica smatra da tuženik nije bio ovlašten otkazati ugovor o radu prije isteka probnog rada Naime u situaciji kao što je ova kada je ugovorom o radu ugovoren probni rad ocjenu o tome je li radnik zadovoljio na probnom radu daje poslodavac i u toj ocjeni je sadržana i subjektivnost samog poslodavca prema stručnim i radnim sposobnostima zaposlenika Prema svrsi instituta probnog rada ona se s pozicije poslodavca iscrpljuje u davanju mogućnosti da u ugovorenom roku probnog rada provjeri osobine i sposobnosti radnika za obavljanje određenog posla odnosno da provjeri njegovu radnu učinkovitost i znanja te da u slučaju nezadovoljstva pristupom radnika poslu u okviru probnog rada radniku može otkazati ugovor o radu Drugim ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu