Prodaja imovine članovima društva i načini naplate

Datum: 07.09.2021, Utorak
Autor: I.P.

Uobičajeno pitanje prilikom prodaje imovine članovim društva (fizičkim osobama) jest: Koja je najniža cijena po kojoj se može prodati imovina?

Često se spominje i cijena od 1,00 kn. U ovom slučaju odstupa se od poduzetničkog načina razmišljanja odnosno od cilja postizanja najviše moguće cijene. Razlog tomu je jasan – oni koji odlučuju o cijeni razmišljaju na način da trebaju angažirati vlastita (privatna) novčana sredstva.

Iako se uobičajeno razmišlja o plaćanju u novcu, to nije uvijek jedina opcija. Naime, naplata može biti i kompenzacijom (prijebojem) ako postoje neke obveze prema članu društva ili pak uporabom (isplatom) dobitka, ali i uporabom kapitalnih pričuva.

Kako odrediti prodajnu cijenu, koje porezne posljedice može imati prodajna cijena od 1,00 kn te kako računovodstveno provesti neke o najčešćih načina naplate nastalog potraživanja pročitajte u članku Prodaja imovine članovima društva (vlasnicima) i načini naplate objavljenom u časopisu RRiF br. 9/21., str. 53.

Povratak na vijesti