Prodaja poduzeća i povlačenje poslovnog udjela

Datum: 07.06.2021, Ponedjeljak
Autor: V.B.

U vremenu smo tzv. „zrelog poduzetništva“ kad dosadašnji osnivači i članovi društva završavaju svoj aktivni radni vijek, ili pak iz drugih razloga, žele prodati svoj poslovni udio, odnosno poduzeće (trgovačko društvo). Ponekad je dvojba da li likvidirati društvo ili ga prodati? Jednostavniji pravno-financijski put je prodaja, odnosno prijenos poslovnog udjela. Prvo pitanje s kojim se susreću vlasnici poslovnog udjela jest kako pronaći kupca s obzirom na to da nema organiziranog tržišta (tek nešto ima za dionička društva) pa vlasnici moraju uporabiti neformalne načine da dođu do zainteresiranog kupca – novog vlasnika trgovačkog društva. Nešto jednostavnije jest kad trgovačko društvo ima više članova pa oni mogu biti zainteresirani za otkup udjela svog partnera.

Drugo bitno pitanje je procjena vrijednosti udjela, odnosno poduzeća. Razni su pristupi tom pitanju, ali i zablude, kao npr. da se gleda samo vrijednost imovine (dio aktive).

U društvima gdje je više članova (osnivača) a oni nisu u mogućnosti isplatiti izlazećeg člana društva, u tom slučaju može se primijeniti postupak tzv. amortizacije - povrata poslovnog udjela kojeg dopušta pod određenim uvjetima Zakon o trgovačkim društvima.

O pitanjima pravno-financijske mogućnosti prodaje poduzeća (prijenosa poslovnog udjela), o procjeni vrijednosti društva (daju se tri metode), o poreznim i računovodstvenim rješenjima u vezi naslovljene teme pročitajte u našem časopisu RRiF br. 6/21. od str. 37 i dalje.

Povratak na vijesti