Provedba prijavnog lista u zemljišnoj knjizi


Predmet: U sudskom postupku dopušteno je tužbenim zahtjevom od suda zahtijevati da naloži provedbu parcelacijskog elaborata i prijavnog lista u zemljišnu knjigu.

Broj presude: Gž-1098/2018-4, od 26. svibnja 2020., od 13.07.2020

Sud: Županijski sud

Sporno je da li je tužiteljica prodajom zgrade automatski izgubila i pravo korištenja cjelokupnog zemljišta te da li su uglavci ugovora kojima se ograničava veličina zemljišta koje je predmet raspolaganja ništavi te je s tim u vezi sporno koja čestica predstavlja zemljište koje služi redovitoj uporabi zgrade Isto tako je sporno da li je tužiteljica stekla i po kojoj osnovi pravo vlasništva na zk čest br 134 k o Grad Zagreb Nadalje budući je prvostupanjski sud jasno i argumentirano obrazložio svoje utvrđenje da je novonastala čestice 6 po rješenju od 1967 godine u trenutku donošenja tog rješenja zadovoljavala uvjete po tada važećim propisima o zemljištu koje služi redovitoj upotrebi već sagrađene kuće ponovljeni žalbeni navodi tuženih nisu doveli u sumnju takav zaključak prvostupanjskog suda Pri čemu nisu od značaja žalbeni navodi da rješenje katastra od 17 studenoga 2016 kojim je odbačen zahtjev tužiteljice za utvrđivanje građevinske čestice odnosno čestice koja služi redovitoj uporabi zgrade ne obvezuje sud s obzirom da se prvostupanjski sud na takav stav nadležnog ureda koji odbacuje zahtjev tužiteljice da joj se izda rješenje o utvrđivanju građevinske čestice kao zemljišta nužnog za redovitu uporabu postojeće kuće iz razloga jer je ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu