Punomoć za podnošenje protutužbe


Predmet: Budući je protutužba po svom procesnom karakteru samostalna tužba, a što ujedno znači da se punomoć koju je punomoćnik imao ne odnosi i na ovaj postupak po protutužbi koja je podnesena kao samostalna tužba, radi se o potpuno odvojenom postupku.

Broj presude: Gž Ob-737/2021-4, od 5. listopada 2021., od 10.12.2021

Sud: Županijski sud u Zagrebu

Prvostupanjski sud u obrazloženju presude navodi da je tužitelj protiv tuženice podnio tužbu radi utvrđenja izvanbračne stečevine pa kako je tuženica do zaključenja glavne rasprave priznala tužbeni zahtjev to je bez daljnjeg raspravljanja donio presudu na temelju priznanja kojom je prihvatio takav zahtjev na temelju priznanja članak 331 stavak 1 i članak 338 stavak 5 Zakona o parničnog postupka iz čl 354 st 2 toč 2 4 8 9 13 i 14 Narodne novine broj 53 91 91 92 112 99 88 01 117 03 88 05 2 07 Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske 84 08 123 08 57 11 25 13 28 13 89 14 i 70 19 dalje u tekstu ZPP Ujedno je tuženik obvezan tužiteljici naknaditi troškove postupka koji se odnose na trošak sastava tužbe i zastupanja na ročištu 26 ožujka 2018 u ukupnom iznosu od 1 500 ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu