Računanje isteka roka za podnošenje tužbe radi smetanja posjeda


Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.

Povratak na sudsku praksu