Rad trgovina blagdanom

Datum: 02.08.2023, Srijeda
Autor: I.P.

Zadnjim izmjenama i dopunom Zakona o trgovini (Nar. nov., br. 33/23.) koji je stupio na snagu 1. srpnja ove godine uspostavljen je režim slobode utvrđivanja radnog vremena u djelatnosti trgovine. Između ostalog, to se odnosi i na rad blagdanom. Dani blagdana određeni su Zakonom o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj (Nar. nov., br. 110/19.), a konkretno, u kolovozu ove godine to su sljedeći dani:

  • 5. kolovoza (subota) – Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja
  • 15. kolovoza (utorak) – Velika Gospa.

Zakonom o trgovini propisano je kako su prodajni objekti zatvoreni u dane blagdana (čl. 57. st. 3.).

Navedeno ograničenje ne primjenjuje se na prodajne objekte koji se nalaze unutar ili su sastavni dio cjeline:

  • željezničkih i autobusnih kolodvora, zračnih luka, luka otvorenih za javni promet, luka unutarnje plovidbe brodova, zrakoplova i trajekata za prijevoz osoba i vozila,
  • benzinskih postaja,
  • bolnica,
  • hotela, prostora kulturnih i vjerskih ustanova te drugih subjekata u kulturi, muzeja, centara za posjetitelje odnosno interpretacijskih centara, nautičkih marina, kampova, obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava,
  • proglašenih zaštićenih područja prirode u skladu s posebnim propisima.

To ograničenje ne primjenjuju se ni na otkup primarnih poljoprivrednih proizvoda, prodaju vlastitih poljoprivrednih proizvoda na štandovima i klupama na tržnicama na malo i prodaju vlastitih poljoprivrednih proizvoda na štandovima i klupama na tržnicama na veliko, prigodnu prodaju na sajmovima i javnim manifestacijama, prodaju putem automata i prodaju na daljinu (čl. 57. st. 6.) .

U dane blagdana mogu raditi prodajni objekti koji se bave distribucijom tiska putem kioska kao posebnog oblika prodaje izvan prodavaonica, ali samo u vremenu od 7:00 do 13:00 sati. Osim toga, Vlada RH može odlukom odrediti prodajne objekte koji su obvezni raditi u dane blagdana.

Svi ostali prodajni objekti koji nisu gore navedeni ne smiju raditi u dane blagdana.

Podsjećamo, prodajnim objektima smatraju se prodavaonice, skladišta, tržnice na veliko, tržnice na malo i drugi oblici prodaje robe izvan prodavaonica.

Za nepridržavanje odredbe o neradnim blagdanima, Zakonom o trgovini su propisane, novčana kazna od 660,00 do 39.810,00 € za (prekršaj) pravnu osobu i novčana kazna od 530,00 do 9.290,00 € za odgovornu osobu u pravnoj osobi kao i za fizičku osobu.

Zaključno napominjemo kako se 16 dopuštenih radnih nedjelja ne može iskoristiti za rad na dane blagdana.

Detaljnije o svemu ovome pisali smo u članku Ograničenje rada nedjeljom i radno vrijeme od 1. srpnja 2023. godine koji je objavljenu u časopisu RRiF br. 5/23., str. 14.

Povratak na vijesti