Rad učenika i studenata

Datum: 01.09.2021, Srijeda
Autor: A. W.

Kako postupiti ako učenik ili student žele odraditi praktičnu nastavu kao dio svog nastavnog programa u društvu/obrtu/ustanovi?

Za pružatelje prakse za vrijeme praktičnog rada propisana je obveza isplate nagrade za rad učenicima, ali ne i studentima.

Više o samim obvezama pružatelja prakse i poreznom tretmanu isplaćenih nagrada za vrijeme praktičnog rada učenicima i studentima pišemo u članku Isplate učenicima i studentima na praksi, koji je objavljen u časopisu RRiF br. 9/21, str. 86.

Povratak na vijesti