Radni spor – izvođenje dokaza


Predmet: Iz priloženog kartona pacijenta, koji predstavlja javnu ispravu koju tuženik nije osporio niti je dokazao da su u javnoj ispravi neistinito utvrđene činjenice ili da je isprava nepravilno sastavljena, vidljivo je da je tužiteljica bila na bolovanju.

Broj presude: 6 Gž-1872/2021-2, od 8. lipnja 2021., od 20.07.2021

Sud: Županijski sud u Zagrebu

Nesporno je da je tužiteljica zbog zadobivenih ozljeda u prometnoj nesreći dana 30 kolovoza 2015 zadobila ozljede zbog kojih se liječila i bila na bolovanju 10 mjeseci odnosno do lipnja 2016 zbog čega joj je tuženik dužan naknaditi štetu na ime izgubljene zarade To priznaje i sam tuženik u svom podnesku od 3 prosinca 2019 u kojem je naveo da čini nespornim visinu tužbenog zahtjeva u iznosu od 1 281 28 kn a koji iznos obuhvaća iznos od 700 16 kn koji se odnosi na izgubljenu zaradu za travanj 2016 i iznos od 581 12 kn koji se odnosi na svibanj 2016 ali je osporio osnovanost zahtjeva za iznos od 1 652 86 kn za lipanj 2016 Međutim iz priloženog kartona pacijenta ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu