RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Revizija protiv rješenja

Predmet: To što je odluka o parničnim troškovima sadržana u presudi, ne daje joj značaj rješenja iz čl. 400. ZPP-a u smislu da se njome pravomoćno završava postupak. Parnični troškovi su izdaci učinjeni u tijeku ili u povodu postupka iniciranom tužbom i u njoj istaknutom zahtjevu u kojem odlučuje sud odlukom ili rješenjem i kojim se završava postupak pred tim sudom, a bez da time rješenje o parničnim troškovima sadržano u takvoj odluci stječe svojstvo rješenja iz čl. 400. ZPP-a.

Broj presude: Rev 4645/2019-2, od 25. veljače 2020.

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

U tom pravcu sa ustavnopravnog aspekta ocjenu pravne naravi rješenja o troškovima postupka dao je Ustavni sud Republike Hrvatske u rješenju broj U-III-4937/13 od 11. studenoga 2013. uz ostalo navodeći: "... samo ona odluka kojom je nadležni sud meritorno odlučio o biti stvari, odnosno o pravu ili obvezi ili o sumnji ili optužbi zbog kažnjivog djela podnositelja jest pojedinačni akt u smislu čl. 69. st. 1. Ustavnog zakona u povodu kojeg je Ustavni sud Republike Hrvatske u postupku pokrenutom ustavnom tužbom, nadležan štititi ljudska prava i temeljne slobode podnositelja, zajamčene Ustavom Republike Hrvatske.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)