RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Revizijski razlozi

Predmet: Revizijskim navodima tužitelj ukazuje na pogrešno i nepotpuno utvrđeno činjenično stanje, a što nije dopušten revizijski razlog.

Broj presude: Rev 3104/2019-4, od 18. rujna 2019.)

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

S obzirom na navedeno, nije ostvaren ni revizijski razlog pogrešne primjene materijalnoga prava. Pritom se napominje da eventualno kumulirani tužbeni zahtjev kojim se traži sudski raskid ugovora o dosmrtnom uzdržavanju uopće ne može biti osnovan na temelju tvrdnje o neizvršavanju ugovornih obveza davatelja uzdržavanja, jer u slučaju neispunjenja ugovornih obveza taj ugovor mogu raskinuti stranke (čl. 583. st. 3. u vezi s čl. 589. ZOO), a sudski se raskid takvoga ugovora može tražiti samo ako ugovorne stranke prema ugovoru žive zajedno, pa se njihovi odnosi toliko poremete da zajednički život postane nepodnošljiv (čl. 583. st. 2. u vezi s čl. 589. ZOO) te, kao i raskid svakog drugog ugovora, zbog promijenjenih okolnosti, a pod pretpostavkama iz odredbe čl. 369. ZOO.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)