Rješenje protiv kojeg je dopuštena revizija


Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.

Povratak na sudsku praksu