Računovodstvo, revizija i financije 5/2004

Web izdanje 8,99
EU do nas
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, glavni urednik
Tajnost financijskih podataka - kada?
Autor: Prof. dr. sc. Hrvoje KAČER
Relevantni troškovi u odlučivanju u prodajnim i marketinškim aktivnostima
Autor: Mr. sc. Baldo HRELJAC, dipl. oec.
Optimalizacija opskrbe i zaliha u distributivnom centru (I.)
Autor: Mr. sc. Dario DUNKOVIĆ, dipl. oec.
Računovodstvo zamjene stare ili oštećene imovine za novu
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Troškovi poslovnih putovanja
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Promjena tečajeva stranih valuta u vanjskotrgovačkom poslovanju
Autor: Franjo AMON, dipl. oec.
Dnevnice za službeno putovanje i ostale naknade za korisnike Državnog proračuna
Autor: Serđo KABIĆ, dipl. iur.
Proračunski nadzor
Autor: Slavica MALENICA, dipl. oec.
Plaća i "administrativna zabrana" i razlika valutne klauzule u svezi s financijskom imovinom
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Procjena pouzdanosti kompjutorskih podataka u procesu revidiranja
Autor: Tomislav BULAT, dipl. oec.
Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Analizom do poslovne odluke - Ključ poslovne uspješnosti
Autor: Prof. dr. sc. Ivanka AVELINI-HOLJEVAC
O sprječavanju pranja novca
Autori: Željko MIJATOVIĆ, dipl. oec.
Sanja CINDORI, dipl. iur.
PDV smanjen na 20% te oslobođenja pri uvozu i izvozu
Autor: Zdravka BARAC, dipl. oec.
PDV i nove tehnologije prodaje u EU i kod nas
Autor: Mr. sc. Ljubica JAVOR, dipl. oec.
Njemački sustav oporezivanja prihoda od otuđenja privatne imovine
Autor: Dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ
Porezi u praksi
Porodni (rodiljni) dopust majke koja obavlja samostalnu djelatnost
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Kako poslovati u Crnoj Gori
Autor: Dr. sc. Zoran TODOROVIĆ
Provedba carinskih propisa u slobodnim zonama
Autor: Ivana SOIĆ, dipl. oec.
Banke i ovlašteni mjenjači - ugovorni odnos i kontrola
Autor: Ljubica LEKIĆ, dipl. oec.
Mirovinski i radni status osoba s djelomičnom nesposobnošću za rad
Autor: Stipe GOJEVIĆ-ZRNIĆ, dipl. oec.
Radni sporovi - sudska praksa
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Pravno uređenje zaštite od požara
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Tranzicija u Hrvatskoj (Deset godina stabilnog tečaja i cijena)
Autor: Prof. dr. sc. Zoran JAŠIĆ
Vijesti iz udruge "Hrvatski računovođa"
Poslovne obavijesti