Računovodstvo, revizija i financije

EU do nas
rrif - 5.2004, str. 9
Tajnost financijskih podataka - kada?
rrif - 5.2004, str. 11
Relevantni troškovi u odlučivanju u prodajnim i marketinškim aktivnostima
rrif - 5.2004, str. 14
Optimalizacija opskrbe i zaliha u distributivnom centru (I.)
rrif - 5.2004, str. 20
Računovodstvo zamjene stare ili oštećene imovine za novu
rrif - 5.2004, str. 26
Troškovi poslovnih putovanja
rrif - 5.2004, str. 32
Promjena tečajeva stranih valuta u vanjskotrgovačkom poslovanju
rrif - 5.2004, str. 42
Dnevnice za službeno putovanje i ostale naknade za korisnike Državnog proračuna
rrif - 5.2004, str. 46
Proračunski nadzor
rrif - 5.2004, str. 48
Plaća i "administrativna zabrana" i razlika valutne klauzule u svezi s financijskom imovinom
rrif - 5.2004, str. 50
Procjena pouzdanosti kompjutorskih podataka u procesu revidiranja
rrif - 5.2004, str. 54
Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije
rrif - 5.2004, str. 63
Analizom do poslovne odluke - Ključ poslovne uspješnosti
rrif - 5.2004, str. 64
O sprječavanju pranja novca
rrif - 5.2004, str. 69
PDV smanjen na 20% te oslobođenja pri uvozu i izvozu
rrif - 5.2004, str. 74
PDV i nove tehnologije prodaje u EU i kod nas
rrif - 5.2004, str. 75
Njemački sustav oporezivanja prihoda od otuđenja privatne imovine
rrif - 5.2004, str. 83
Porezi u praksi
rrif - 5.2004, str. 88
Porodni (rodiljni) dopust majke koja obavlja samostalnu djelatnost
rrif - 5.2004, str. 94
Kako poslovati u Crnoj Gori
rrif - 5.2004, str. 96
Provedba carinskih propisa u slobodnim zonama
rrif - 5.2004, str. 101
Banke i ovlašteni mjenjači - ugovorni odnos i kontrola
rrif - 5.2004, str. 108
Mirovinski i radni status osoba s djelomičnom nesposobnošću za rad
rrif - 5.2004, str. 123
Radni sporovi - sudska praksa
rrif - 5.2004, str. 128
Pravno uređenje zaštite od požara
rrif - 5.2004, str. 129
Tranzicija u Hrvatskoj (Deset godina stabilnog tečaja i cijena)
rrif - 5.2004, str. 133
Vijesti iz udruge "Hrvatski računovođa"
rrif - 5.2004, str. 133
Novi propisi
rrif - 5.2004, str. 135
Poslovne obavijesti
rrif - 5.2004, str. 137