Računovodstvo, revizija i financije 11/2007

Web izdanje 8,99
Izborna odluka - uvodnik
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, glavni urednik
Donesen je novi Zakon o računovodstvu (primjena od 1. siječnja 2008.)
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Godišnji popis imovine i obveza
Autor: Mr. sc. Baldo HRELJAC, dipl. oec.
Metode popisa (inventure) u funkciji istinitog i objektivnoga financijskog izvješćivanja
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Vrijednosna usklađenja i otpis potraživanja od kupaca
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec.
Računovodstvo nematerijalne imovine
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Prodaja robe u komisiji
Autor: Zrinko TRCOVIĆ, dipl. oec.
Prednosti i slabosti uravnoteženih pokazatelja (balanced scorecard)
Autor: Prof. dr. sc. Marko HOČEVAR
Doktrina kontrolinga i osobine kontrolera
Autor: Prof. dr. sc. Franc KOLETNIK
Moderni kontroling pomoću analitičkih aplikacija
Davanje zajma i oročenje novca
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Konačni obračun poreza iz plaća za 2007. godinu
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Rasprave u Odboru za međunarodne računovodstvene standarde
Nove kamate ante portas
Autor: Mr. sc. Miljenko A. GIUNIO
Planiranje u bankama
Autor: Mr. sc. Vlatka IVEZIĆ
Devizna rezidentnost te gotovinski promet
Autor: Mr. sc. Iva KOPECKI, dipl. oec.
Određivanje hrvatske devizne rezidentnosti za fizičke osobe
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Oporezivanje imovine - da ili ne
Autor: Doc. dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ
Utaja poreza
Autor: Berislav MATKOVIĆ, dipl. iur.
Poticajne mjere za istraživanje i razvoj
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Stavljanje vina u promet
Autor: Željka MARINOVIĆ, dipl. oec.
RriF-ovi porezni savjeti
Domaća radinost i slobodna zanimanja (Porezne i druge obveze fizičkih osoba koje obavljaju djelatnost domaće radinosti i slobodnog zanimanja)
Autori: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Građenje prema novom Zakonu
Autor: Ivica ROVIS, dipl. iur.
Usklađivanje poslovanja ugostitelja u objektima jednostavnih usluga
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Rad radnika kod drugog poslodavca
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Radni sporovi - sudska praksa
Pravo i uvjeti korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Upravni protiv nadzornih odbora
Autor: Dragan TOMAŠEVSKI, dipl. oec. i steč. uprav.
Nove izmjene Zakona o trgovačkim društvima
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Zakup nefinancijske imovine
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Primitci fizičkih osoba vezani za održavanje izbora
Autor: Vesna BRDOVNIK, dipl. oec.
Proračunske klasifikacije i njihova primjena
Autor: Andreja MILIĆ, dipl. oec.
Pravna zaštita u postupku javne nabave
Autor: Marija PERKOVIĆ, dipl. iur.
Volontiranje prema Zakonu o volonterstvu
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Godišnja skupština Udruge "Hrvatski računovođa"