Računovodstvo, revizija i financije 11/2010

Web izdanje 8,99
Glavu gore! - uvodnik
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ
Vrijednosna usklađenja i otpis potraživanja od kupaca
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Troškovi promidžbe i reprezentacije u svjetlu promijenjenog PDV-a
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Godišnji popis (inventura) imovine i obveza
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Primjena fer vrijednosti u poljoprivredi
Autor: Tamara CIRKVENI, mag. oec., univ. spec. oec.
Kontroling prodaje i informacije za bolje planiranje (1. dio)
Autor: Mr. sc. Jasmina Očko
Kratki prikaz nabave i uporabe osobnih automobila
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Interna realizacija u sustavu proračunskog računovodstva
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Ustup potraživanja i razlika valutne klauzule
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Obračun amortizacije kod neprofitnih organizacija
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Konačni obračun poreza iz plaća za 2010.
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Usluge popravka i servisiranja u sustavu PDV-a
Autor: Mr. sc. Ljubica JAVOR
Najamnine u poreznom sustavu
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Otkrivanje fiktivnih poslova u poreznom nadzoru
Autor: Zdravko VUKŠIĆ, dipl. oec.
Bonitest – brza provjera boniteta poduzetnika
Autor: Mr. sc. Bruno BEŠVIR, ovl. rev.
Obveze IFRS-a koji zamjenjuje MRS 37
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Izmjena smjernica o financijskim zahtjevima i rokovima plaćanja
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Zadužnica kao rizičan instrument osiguranja plaćanja
Autor: Dr. sc. Branko VUKMIR
Metode obračuna vrijednosti kredita u okolnostima izmjene kreditnih uvjeta
Autori: Dr. sc. Damir JURIČIĆ
Mr. sc. Silvia JURIČIĆ
Uporaba Credit scoring metodologije u domaćim bankama
Autor: Mr. sc. Valter Kukuljan, dipl. oec.
Odgovori na pitanja iz porezno-bilančne prakse
Pripreme za godišnji obračun obrtničkih djelatnosti - prijelaz na „dobitaša“ i godišnji popis
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Odgovori na pitanja Državnog inspektorata iz područja ugostiteljstva i turizma
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Obveza dostavljanja podataka Agenciji za zaštitu osobnih podatka
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Označavanje mesa u prometu
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Nova pravila za odlazak u mirovinu
Autor: Mr. sc. Mihovil RISMONDO, dipl. iur.
Prava iz zdravstvenog osiguranja
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Skraćeni stečajni postupak prema dopunama Stečajnog zakona
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Analiza troškova proizvodnje
Autori: Mr. sc. Lucija BAČIĆ, dipl. oec.
Mr. sc. Davor MANCE, dipl. oec.
Poslovno pregovaranje – pravila lijepog ponašanja
Autor: Tatjana GRBAC, dipl. iur.
Nacionalna klasifikacija zanimanja 2010. – NKZ-10
Autor: Martina LISIČIĆ, dipl. oec.