Računovodstvo, revizija i financije 7/2010

Web izdanje 8,99
Kad fakini vladaju - uvodnik
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, glavni urednik
Novosti u izmijenjenom Zakonu o porezu na dohodak - Obračun plaća od 1. srpnja 2010. i ostale novosti u oporezivanju dohotka -
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Promjene računovodstvenih procjena
Autor: Tamara CIRKVENI, mag. oec., univ. spec. oec.
Objavljivanje događaja nastalih nakon izvještajnog razdoblja
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Računovodstvo poslovanja carinskog skladišta tipa „D“
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Računovodstvo vlastitog web-sjedišta
Autor: Zrinko TRCOVIĆ, dipl. oec.
Što donose nove izmjene i dopune MSFI i njihovih tumačenja
Autor: Tamara CIRKVENI, mag. oec., univ. spec. oec.
Bilanciranje rezerviranja za godišnji odmor
Autor: Dr. Christoph EPPINGER
Statistički izvještaji za razdoblje siječanj – lipanj 2010.
Autor: Tamara CIRKVENI, mag. oec., univ. spec. oec.
Podizanje gotovine karticom i darivanje vlastite dugotrajne nefinancijske imovine
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Financijski izvještaji za prvo polugodište 2010.
Autori: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Rashodi za službena putovanja zaposlenih
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Regres za godišnji odmor u 2010.
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Porezna obveza i porezna osnovica prema Zakonu o PDV-u
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Isplata športskih stipendija
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Porezna tajna
Autor: Berislav MATKOVIĆ, dipl. iur.
Revizija plaća
Autor: Bruno BEŠVIR, mr. spec., ovl. rev.
Liberalizacija deviznog tržišta
Autor: Zoran JURAK, univ. spec. oec.
Novosti iz Odbora za međunarodne računovodstvene standarde – Zaključci rasprave o najmovima i priznavanju prihoda –
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Ubrzana reforma financijskih propisa u EU
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Upravljanje likvidnošću i obrtnim kapitalom
Autor: Andreja ŠVIGIR, dipl. oec. i ovl. rev.
FP RATING - model za predviđanje (in)solventnosti poslovnih partnera
Autori: Prof. dr. sc. Ivica PERVAN
Dalibor FILIPOVIĆ, mr. oec.
Izuzimanje, reprezentacija i promidžba kod samostalnih djelatnosti u 2010.
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Odgovornost obrtnika za obveze nastale u gospodarskom poslovanju
Autor: Damir PAVIČIĆ, dipl. iur.
Prodaja sezonske hrane na otvorenim prostorima
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Novela Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Evidencije o radnicima i radnom vremenu
Autor: Damir PAVIČIĆ, dipl. iur.
Prava roditelja djece s težim smetnjama u razvoju
Autori: Jasenka Pap, dipl. iur.
Nevenka Mirković, dipl. iur.
Odgovornost poslodavca za štetu uzrokovanu radniku
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Pobijanje dužnikovih pravnih radnji
Autor: Mr. sc. Andrija ERAKOVIĆ, dipl. iur.
Odgovornost članova organa dioničkog društva za štetu počinjenu društvu i vjerovnicima društva (II. dio)
Autor: Akademik Jakša BARBIĆ
Financijski rezultati poslovanja poduzetnika u 2009.
Autor: Dragutin KOVAČIĆ, mag. oec. univ. spec. oec.
Održano je XI. Savjetovanje na temu „Upravljanje likvidnošću“
Gospodarska kretanja u Hrvatskoj i EU
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.