Računovodstvo, revizija i financije 12/2011

Web izdanje 8,99
Ovršni postupak na temelju vjerodostojne isprave prema novom Ovršnom zakonu
Autori: Tino BEGO, dipl. iur.
Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Vrijednosna usklađenja i otpis potraživanja od kupaca
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Računovodstvo smanjenja vrijednosti imovine
Autor: Mr. sc. Baldo HRELJAC, dipl. oec.
Računovodstvo ulaganja u osnovno stado – mliječne krave
Autor: Tamara CIRKVENI , mag. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.
Kontrolni postupci u pripremi financijskih izvješća za 2011.
Autori: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Tamara CIRKVENI , mag. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.
Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Zrinko TRCOVIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.
Valutna klauzula i sitni inventar
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Kartična naplata i nesigurna potraživanja
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Božićnica i prigodni darovi
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Tko može i tko mora biti obveznik PDV-a u 2012.
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Primitci na koje ne treba obračunati doprinose
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Obilježja i pravni učinci porezne zastare
Autori: Dr. sc. Gabrijela MIHELČIĆ , dipl. iur.
Mr. sc. Domagoj VUČKOV , dipl. iur.
Revizija poreza, doprinosa i sličnih davanja
Autor: Mr. sc. Bruno BEŠVIR, ovl. rev.
Zajednički pothvati – MSFI 11
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Što projekt za bespovratna sredstva treba imati
Autor: Ana FRESL, dipl. oec. i MBA
Europsko zakonodavstvo o proračunskoj disciplini, poreznim reformama i revizorskim uslugama
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Rokovi ispunjenja novčanih obveza od 1. siječnja 2012.
Autor: Prof. dr. sc. Vilim GORENC, dipl. iur.
Escrow račun kao instrument osiguranja plaćanja (escrow accounts)
Autor: Dr. sc. Branko VUKMIR
Sanacija poduzeća: prije ili poslije stečaja
Autori: Dr. Max LIEBIG
Prof. dr. sc. Peter WITT
Promjena načina oporezivanja u obrtničkim djelatnostima
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Paušalno oporezivanje samostalnih djelatnosti u 2012.
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Uvjeti prodaje i način označavanja blagdanskih proizvoda
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma – prijedlog obrazaca i evidencija
Autor: Boris MASNJAK, dipl. oec.
Radničko vijeće, tumačenje kolektivnog ugovora
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Kad ovrha prijeđe u parnicu
Autor: Mladen ŠIMUNDIĆ , dipl. iur.
Ustupanje tražbina (cesija) u uvjetima blokade računa
Autor: Damir PAVIČIĆ, dipl. iur.
Prezentiranje podataka u poslovnim izvještajima
Autor: Mr. sc. Marino Brnić, dipl. oec.
Gospodarska kretanja u Hrvatskoj i EU
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.