Računovodstvo, revizija i financije 7/2011

Web izdanje 8,99
Nadnica za strah - uvodnik
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ
Financijsko izvješćivanje tijekom godine
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Analiza financijskih izvještaja pomoću financijskih pokazatelja
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Likvidacija ulaznih isprava
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Predaja financijskih i poreznih izvješća kod statusnih promjena
Autor: Tamara CIRKVENI, mag. oec., univ. spec. oec.
Računovodstvo ulaganja u investicijske fondove
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Statističko izvješće (TSI-POD) za razdoblje siječanj – lipanj 2011.
Autor: Tamara CIRKVENI, mag. oec., univ. spec. oec.
Autorsko djelo i prodaja dijela imovine
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Financijski izvještaji neprofitnog računovodstva za prvo polugodište 2011.
Autori: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Dobitak neprofitnih pravnih osoba (organizacija)
Autor: Hrvoje BARBERIĆ, dipl. iur.
Tekuće i investicijsko održavanje kod neprofitnih organizacija
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Isplata plaće po sudskoj presudi, nagodbi ili u ovršnom postupku
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Isporuke dobara i usluga bez naknade kao predmet oporezivanja i dvojbe
Autor: Mr. sc. Ljubica JAVOR
Porezni položaj dodjele ili kupnje vlastitih dionica
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Porez na dobitak u Republici Austriji i moguća primjena u hrvatskom poreznom sustavu
Autor: Mr. sc. Bojan HUZANIĆ, dipl. iur.
Odgoda neplaćenog poreznog duga nastalog do 31. prosinca 2010.
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Odgovori na pitanja iz porezno-bilančne prakse
Autori: Zrinko TRCOVIĆ, dipl. oec.
Tamara CIRKVENI, mag. oec., univ. spec. oec.
Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Revizorsko izvješće – drugi dio
Autor: Anamarija MILETIĆ, dipl. oec. i ovl. rev.
Financijski instrumenti: Instrumenti zaštite (treća faza izmjene MRS-a 39)
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava Europske unije i obveze korisnika
Autor: Ana FRESL, dipl. oec. i MBA
EU želi zajedničkog ministra financija, oporezivanje banaka i dr.
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Nove zatezne i ugovorne kamatne stope
Autor: Mr. sc. Miljenko A. GIUNIO
Cash pooling i netting
Autor: Mr. sc. Iva KOPECKI, dipl. oec.
Obavljanje sezonskog obrta
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Zabrana obavljanja neregistrirane djelatnosti
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Izmjene i dopune Zakona o radu
Autor: Damir PAVIČIĆ, dipl. iur.
Zapošljavanje kod stranih poslodavaca
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Izvanredni otkaz ugovora o radu – razlozi za otkaz
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Založno pravo na pokretninama kao sredstvo osiguranja tražbine
Autor: Ljiljana MATUŠKO ANTONIĆ, dipl. iur.
Novela Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela
Autor: Mr. sc. Zorislav KALEB, dipl. iur.
O upravljanju dokumentacijom u skladu s arhivskim propisima
Autor: Ivana PRGIN, arhivist specijalist
Financijski rezultati poduzetnika u 2010.
Autor: Dragutin KOVAČIĆ, mag. oec. univ. spec. oec.
Gospodarska kretanja u RH i EU
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.