Računovodstvo, revizija i financije

Nadnica za strah - uvodnik
rrif - 7.2011, str. 9
Financijsko izvješćivanje tijekom godine
rrif - 7.2011, str. 11
Analiza financijskih izvještaja pomoću financijskih pokazatelja
rrif - 7.2011, str. 18
Likvidacija ulaznih isprava
rrif - 7.2011, str. 27
Predaja financijskih i poreznih izvješća kod statusnih promjena
rrif - 7.2011, str. 32
Računovodstvo ulaganja u investicijske fondove
rrif - 7.2011, str. 34
Statističko izvješće (TSI-POD) za razdoblje siječanj – lipanj 2011.
rrif - 7.2011, str. 42
Autorsko djelo i prodaja dijela imovine
rrif - 7.2011, str. 43
Financijski izvještaji neprofitnog računovodstva za prvo polugodište 2011.
rrif - 7.2011, str. 46
Dobitak neprofitnih pravnih osoba (organizacija)
rrif - 7.2011, str. 59
Tekuće i investicijsko održavanje kod neprofitnih organizacija
rrif - 7.2011, str. 63
Isplata plaće po sudskoj presudi, nagodbi ili u ovršnom postupku
rrif - 7.2011, str. 64
Isporuke dobara i usluga bez naknade kao predmet oporezivanja i dvojbe
rrif - 7.2011, str. 77
Porezni položaj dodjele ili kupnje vlastitih dionica
rrif - 7.2011, str. 87
Porez na dobitak u Republici Austriji i moguća primjena u hrvatskom poreznom sustavu
rrif - 7.2011, str. 95
Odgoda neplaćenog poreznog duga nastalog do 31. prosinca 2010.
rrif - 7.2011, str. 101
Odgovori na pitanja iz porezno-bilančne prakse
rrif - 7.2011, str. 106
Revizorsko izvješće – drugi dio
rrif - 7.2011, str. 111
Financijski instrumenti: Instrumenti zaštite (treća faza izmjene MRS-a 39)
rrif - 7.2011, str. 117
Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava Europske unije i obveze korisnika
rrif - 7.2011, str. 119
EU želi zajedničkog ministra financija, oporezivanje banaka i dr.
rrif - 7.2011, str. 123
Nove zatezne i ugovorne kamatne stope
rrif - 7.2011, str. 125
Cash pooling i netting
rrif - 7.2011, str. 129
Obavljanje sezonskog obrta
rrif - 7.2011, str. 133
Zabrana obavljanja neregistrirane djelatnosti
rrif - 7.2011, str. 139
Izmjene i dopune Zakona o radu
rrif - 7.2011, str. 147
Zapošljavanje kod stranih poslodavaca
rrif - 7.2011, str. 150
Izvanredni otkaz ugovora o radu – razlozi za otkaz
rrif - 7.2011, str. 154
Založno pravo na pokretninama kao sredstvo osiguranja tražbine
rrif - 7.2011, str. 156
Novela Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela
rrif - 7.2011, str. 164
O upravljanju dokumentacijom u skladu s arhivskim propisima
rrif - 7.2011, str. 171
Financijski rezultati poduzetnika u 2010.
rrif - 7.2011, str. 177
Gospodarska kretanja u RH i EU
rrif - 7.2011, str. 183
Novi propisi
rrif - 7.2011, str. 189
Stručne informacije
rrif - 7.2011, str. 192