Računovodstvo, revizija i financije 5/2014

Web izdanje 8,99
Što je vrijedno - uvodnik glavnog urednika
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ
Računovodstvo dugotrajne imovine namijenjene prodaji prema MSFI-ju 5 i HSFI-ju 8
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI , ovl. rač.
Nagrađivanje vjernosti kupaca nagradnim bodovima
Autor: Dr. sc. Šime Guzić , ovl. rač.
Oblikovanje cijena vodnih usluga od 1. travnja 2014.
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Računovodstvo zajedničkih poslova prema MSFI-ju 11
Autori: Ivana OUŽECKI , mr. oec.
Riano BUKŠA , mr. oec.
Hrvatska je konačno spremna za e-račune
Autor: Maja JURIŠIĆ
Ustup potraživanja i razlika valutne klauzule
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Djelatnost fizičkih osoba u sustavu sporta (I. dio)
Autori: Ksenija CIPEK, dipl. oec.
Dražen OPALIĆ , dipl. oec.
Iva ULJANIĆ, dipl. oec.
Oročenje novca i povrat neutrošenog dara
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Izvješćivanje o isplati zaostale plaće i plaće u dijelovima na obrascu JOPPD
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Plaće po sudskoj presudi
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Inozemni putni nalog i ispravak kod isplate troška službenog puta u JOPPD-u
Autor: Anamarija Miletić , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Doprinos za zdravstveno osiguranje po stopi od 13 % i 15 %
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Oporezivanje usluga smještaja i posebni postupak oporezivanja putničkih agencija
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.
Obveza plaćanja PDV-a
Autor: Mr. sc. Sanda KAPETANOVIĆ
Porezni propisi – osvrt na pravnu nesigurnost
Autor: Berislav MATKOVIĆ, dipl. iur.
Programske kontrole pri zaprimanju i obradi PD-obrasca za 2013. u Poreznoj upravi
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Licencija HNB-a za obavljanje mjenjačkih poslova
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Vrste carinskih skladišta
Autor: Mr. sc. Melita BULJAN , dipl. oec.
Dodatne carine
Autor: Tina PETER
Što propisuje novi Zakon o zaštiti potrošača
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Kvotno zapošljavanje osoba s invalidnošću
Autor: Anamarija Miletić , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Godišnji odmori u 2014. - zakonsko uređenje i pitanja iz prakse
Autor: Damir PAVIČIĆ, dipl. iur.
Odgovornost poslodavca za štetu i savjetovanje s radničkim vijećem
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Brisanje društava iz sudskog registra - posljedice
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.