Računovodstvo, revizija i financije 10/2017

Web izdanje 8,99
Uvodnik
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , glavna urednica
Gotovi proizvodi u vlastitim prodavaonicama
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Prodaja osobnih automobila korištenih za osobni prijevoz
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Ulaganje u društvo s ograničenom odgovornosti
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Računovodstveni praktikum – izgradnja poslovne zgrade
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Troškovi dugoročnih rezerviranja
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.
Računovodstveni praktikum – građevinske usluge
Autor: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.
Devetomjesečni financijski izvještaji za 2017. godinu u sustavu proračuna
Autor: Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Prodaja zemljišta i valutna klauzula
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Paušalni porez na dobitak
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Porezni položaj primitaka u naravi
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Plaće u nepunom radnom vremenu
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Stope PDV-a u prometu dobara i usluga
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Oslobođenja od plaćanja PDV-a u vezi s međunarodnim prijevozom
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Isplata drugog dohotka nerezidentima
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Konačni dohodak iz inozemstva
Autor: Sandra PEZO , dipl. oec.
Uporaba motornih vozila na području RH registriranih u drugoj državi članici EU-a i posebni porez
Autor: Zvonimir MARINOVIĆ , dipl. iur.
Revizija transfernih cijena
Autor: Mr. Bruno BEŠVIR , ovl. rev. i ovl. rač. for.
MSFI 8 - Izvještavanje po poslovnim segmentima
Autori: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Josip Čičak , mag. oec.
Porezna rasterećenja i veća zaštita radnika
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Analiza poslovanja i kreditne sposobnosti društva putem financijskih pokazatelja
Autor: Dr. sc. Teo JAŠIĆ
Prestanak poslovanja obrta i slobodnih zanimanja obveznika poreza na dobitak
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Evidentiranje poslovnih događaja za vrijeme privremene obustave obrtničke djelatnosti
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Utvrđivanje visine boravišne pristojbe za 2018. godinu
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Način označavanja neprehrambenih proizvoda (I. dio)
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Neobavljanje i neodgovarajuća kvaliteta komunalnih usluga
Autor: Dr. sc. Desa SARVAN , dipl. iur.
Dozvola za boravak i rad – novo zakonsko uređenje
Autor: Franciska DOMINKOVIĆ, dipl. iur.
Mirovinsko osiguranje samostalnih obveznika plaćanja doprinosa
Autor: Vesna DEJANOVIĆ, dipl. oec.
Naknada plaće i odštetna odgovornost te dvostruka dostava
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Likvidacija zadruge
Autori: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Tino BEGO, dipl. iur.
Prodaja i prijenos poslovnog udjela
Autor: Tino BEGO, dipl. iur.
Oporezivanje primitaka športskih trenera
Autori: Iva ULJANIĆ ŠKREBLIN , dipl.oec.
Dražen OPALIĆ , bacc. oec.
Institut sukoba interesa prema novom Zakonu o javnoj nabavi
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.
Dostava ažuriranih popratnih dokumenata u postupcima javne nabave
Autor: Ančica JONJIĆ , dipl. iur.
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.
Treća obrazovna aktivnost u okviru projekta Hi4CSR
Autor: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.