Samostalno obavljanje djelatnosti

Datum: 15.04.2016, Petak
Klasa: 110-01/16-01/47
Davatelj:

U smislu Zakona o radu Nar nov br 93 14 kao općeg propisa poslodavac je fizička ili pravna osoba koja zapošljava radnika i za koju radnik u radnom odnosu obavlja određene poslove Radni odnos zasniva se sklapanjem ugovora o radu Sukladno navedenom u smislu Zakona o radu pod pojmom zapošljavanja radnika podrazumijeva se zasnivanje radnog odnosa sklapanjem ugovora o radu Dakle samostalno obavljanje djelatnosti od strane određene fizičke osobe u smislu citiranog Zakona nije zapošljavanje niti rad i obavljanje određenih poslova za poslodavca fizičku ili pravnu osobu pa fizičke osobe koje obavljaju određenu djelatnost u skladu s drugim posebnim propisima kojima se uređuju uvjeti za obavljanje te djelatnosti kao što su to ovlašteni inženjeri građevinarstva koji samostalno obavljaju djelatnost u vlastitom uredu registriranom ili upisanom u odgovarajući upisnik ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja i ili stručnog nadzora građenja te koje su u skladu s time i osigurane prema posebnim propisima o obveznim osiguranjima nisu radnici u smislu Zakona o radu Također više ovlaštenih inženjera građevinarstva koji samostalno obavljaju djelatnost zajedno u zajedničkom uredu prema posebnom propisu ne zasnivaju radni odnos u smislu Zakona o radu niti sklapaju ugovor o radu već samo obavljaju djelatnost u zajedničkom uredu a međusobna prava i obveze uređuju posebnim ugovorom u skladu s čl 21 Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja Nar nov br 78 15 Naglašavamo da ne ulazeći pri tome u tumačenje odredbi Zakona o propisima i djelatnostima prostornog uređenja ovlašteni inženjer građevinarstva koji samostalno obavlja djelatnost u svojem uredu ili u zajedničkom uredu prema posebnom propisu može kao fizička osoba biti poslodavac nekome drugom ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja