Savjeti

Treba Vam mišljenje stručnjaka iz područja poreza, računovodstva, financija te radnog i trgovačkog prava? Na pravom ste mjestu!

RRiF-ovi savjetnici mogu Vam dati stručno mišljenje iz sljedećih područja:

- POREZA I DRUGA JAVNA DAVANJA
* porez na dohodak i doprinose
* porez na dobit
* porez na dodanu vrijednost
* porez na promet nekretnina
* posebni porezi – trošarine
* lokalni porezi i dr.
* članarine

- RAČUNOVODSTVA
* obračun plaća i honorara
* računovodstvo poduzetnika
* računovodstvo neprofitnih organizacija
* proračunsko računovodstvo

- POSLOVANJA OBRTA I SLOBODNIH ZANIMANJA

- JAVNE NABAVE

- PRAVA
* radno pravo
* trgovačko pravo
* ovršno pravo 
* obvezni odnosi
* stvarno (vlasničko) pravo i dr.

- POSLOVANJA S INOZEMSTVOM
* devizno
* trgovina
* carine

- FISKALIZACIJE

- ostalih područja vezanih za računovodstveno – financijsku struku.

 

TELEFONSKI SAVJETI
Svi pretplatnici na časopis Računovodstvo, revizija i financije i Pravo i porezi mogu koristiti usluge naših savjetnika putem telefona, radnim danom od 8 do 13 sati. Pretplatnici na časopis RRIF na raspolaganju imaju 40 minuta godišnje po jednoj pretplati, a pretplatnici na časopis Pravo i porezi  – 30 minuta po jednoj pretplati. Minute se troše isključivo u razgovoru sa savjetnicima, a vrijeme provedeno na čekanju ili prespajanje ne oduzima se od minuta predviđenih za razgovor sa savjetnicima. Telefonski broj za savjete po osnovi besplatnih minuta je 01/4699-111. Pretplatnici se po dobivanju veze na broju za savjete identificiraju ukucavanjem PIN-a. PIN se nalazi na računu plaćene pretplate i ima sedam znamenaka.
Telefonski broj samo za pravne savjete (radno i trgovačko pravo) je 01/4699-133.
 

Dokup minuta za telefonske savjete (za pretplatnike)
Ako ste potrošili besplatne minute za stručnu pomoć naših savjetnika, dodatne možete jednostavno dokupiti pozivom u našu pretplatu na broj 01/4699-760 ili upitom na mail rrif@rrif.hr.
Obračunska jedinica za uplatu savjeta je 30 minuta po cijeni od 20,00 eura + PDV, ukupno 25,00 eura, a vrijeme koje želite uplatiti nije ograničeno (npr. 1 sat – 50,00 eura, 1,5 sat – 75,00 eura itd.).
Plaćene minute troše se isključivo u razgovoru sa savjetnicima (vrijeme na čekanju ili prespajanje ne oduzima se od plaćenih minuta), a vrijede dvije godine od dana uplate.
Telefonski broj za pozive s osnove plaćenih minuta je 01/4699-122 i svi daljnji pozivi ostvaruju se preko tog broja. Vaš PIN ostaje i dalje nepromijenjen. Kupljene minute odobravaju se nakon što je uplata knjigovodstveno evidentirana, te se za uplatu dostavlja račun.

Telefonski savjeti za nepretplatnike
Ako niste naš  pretplatnik, uslugu telefonskih savjeta možete koristiti na sljedeći način:

 - kupnjom minuta za savjete – obračunska jedinica za uplatu je 30 minuta po cijeni od
  40,00 eura + PDV, ukupno 50,00 eura , a broj minuta koje dokupljujete nije ograničen
  (npr. 60 min = 100,00 eura ; 90 min = 150,00 eura, itd.). Plaćene minute troše se isključivo u
  razgovoru sa savjetnicima
(vrijeme na čekanju ili prespajanja ne oduzima se od plaćenih minuta),
  a vrijede dvije godine od dana uplate.
   Telefonski broj za pozive s osnove plaćenih minuta je 01/4699-122, a svaki korisnik će po uplati primiti
   svoj PIN za telefonske savjete.
   Upit za dostavu ponude za plaćanje minuta za savjete možete poslati na rrif@rrif.h Kupljene minute odobravaju se nakon što je uplata knjigovodstveno evidentirana, te se za uplatu dostavlja račun.


U vrijeme održavanja seminara, savjetnici na telefonskim linijama rade u nešto smanjenom broju.

Radno vrijeme savjetnika je radnim danom od 8 do 13 sati.

PISANI ODGOVORI
Odgovori na pisane upite posebno se dogovaraju, a njihova cijena ovisi o broju postavljenih upita, njihovoj složenosti i angažmanu savjetnika na izradi odgovora, te o tome je li onaj tko šalje upit pretplatnik ili ne. Cijene pisanih odgovora povoljnije su za pretplatnike.
Pisani upiti šalju se na mail adresu rrif@rrif.hr i treba biti vidljivo tko postavlja upit (naziv tvrtke, obrta, ustanove ili ime i prezime, adresa i OIB) i je li onaj koji postavlja upit pretplatnik na RRIF/Pravo i poreze, te koji je pretplatnički PIN.

OSOBNE KONZULTACIJE
Osobne konzultacije i njihova naplata posebno se dogovaraju pozivom na broj 01/4699-700.

POSEBNI UGOVORI O STRUČNOM SAVJETOVANJU
U širokoj paleti aktivnosti, RRiF daje mogućnost i zasebnog sklapanja ugovora o pružanju usluga savjetovanja koji se ugovara točno prema zahtjevima i posebnostima poslovanja naručitelja. Predmet ugovora je stručno savjetovanje iz područja računovodstva, financija, radnog i trgovačkog prava, te ostalih pravnih pitanja iz gospodarske problematike. Uslugama savjetovanja sklopljenim prema zasebnom ugovoru smatraju se:
- usmena savjetovanja i predavanja (u prostorijama naručitelja ili RRiF-a) na osnovi pitanja, odnosno
  tema koja naručitelj dostavlja RRiF-u;
- pisani odgovori na postavljena pitanja naručitelja;
- osobne konzultacije prema prethodnom dogovoru;
- odgovori na telefonska pitanja po zahtjevu naručitelja;